BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Przypomnienie najważniejszych warunków uczestnictwa w projekcie - 11.10.2018

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem uczestnictwa w projekcie:

  1. w projekcie mogą wziąć udział osoby nieposiadające zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy. W związku z tym, umowy będą mogły być podpisane jedynie z mieszkańcami nieposiadającymi zaległości finansowych wobec Gminy Grodzisko Dolne.
  1. W przypadku współwłasności nieruchomości, wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na montaż instalacji na danym obiekcie (podpisać umowę na montaż instalacji) lub też upoważnić jedną osobę do podpisania umowy - DOCpelnomocnictwo_do_umowy.doc (108,00KB).
  1. W przypadku właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, na których zarejestrowana lub prowadzona jest działalność gospodarcza bądź rolnicza, uczestnictwo w projekcie jest możliwe pod warunkiem, że energia cieplna wytworzona z zamontowanej instalacji nie będzie wykorzystywana do prowadzonej działalności. W związku z tym koniecznym będzie złożenie stosownego oświadczenia - DOCoswiadczenie_przedsiebiorcy_rolnicy.doc (104,50KB).

Szczegółowe warunki udziału w projekcie zawarte są we wzorze umowy na montaż instalacji - wzór umowy.

 

Załączniki:

PDFwzor_umowy.pdf (655,35KB)

DOCpelnomocnictwo_do_umowy.doc (108,00KB)

DOCoswiadczenie_przedsiebiorcy_rolnicy.doc (104,50KB)

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane