BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Podsumowanie spotkania dotyczącego kolektorów słonecznych - 09.10.2018

Podsumowanie spotkania dotyczącego kolektorów słonecznych

Sprostowanie informacji przekazywanych podczas spotkania oraz podanie jednoznacznych i ostatecznych interpretacji dotyczących dwuznacznych kwestii.

W związku z różnymi interpretacjami informacji dotyczących zasad uczestnictwa w projekcie parasolowym informujemy, iż:

 1. każdy zasobnik na ciepłą wodę (podgrzewacz c.w.u.) montowany w ramach projektu jest dwuwężownicowy;
 2. podstawowy zakres usług świadczonych przez wykonawcę instalacji solarnej w ramach projektu obejmuje m.in. podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u. (nie jest to usługa dodatkowo płatna) – szczegóły na stronie nr 9 projektu technicznego instalacji;
 3. do zakresu obowiązków wykonawcy należy również wykończenie okolic przejść instalacji co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym – szczegóły na stronie nr 10 projektu technicznego instalacji;
 4. opcją dodatkowo płatną jest wyłącznie:
  1. grzałka elektryczna (nie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instalacji),
  2. pompa obiegowa do podłączenia na górnej wężownicy (która w wielu przypadkach, np. przy kotłach gazowych, jest zbędna) - szczegóły na stronie nr 11 projektu technicznego instalacji (pozycja nr 32 w tabeli),
  3. niestandardowe przeróbki i rozbudowy (nieobjęte projektem technicznym) ustalane indywidualnie z wykonawcą;
 5. projekt nie przewiduje profilaktycznej wymiany glikolu po okresie trwałości inwestycji, tj. po 5 latach, jednak prawidłowo użytkowana instalacja wymaga wymiany czynnika roboczego dopiero po około 10 latach pracy.

Wszelkie szczegóły techniczne montowanych instalacji oraz zakres prac, do których zobowiązany jest wykonawca instalacji, znajdują się w dokumentacji technicznej zestawu solarnego stanowiącej jeden z załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (cała dokumentacja przetargowa dostępna jest tutaj).

Załącznik:

PDFdokumentacja_techniczna_zestawu_solarnego.pdf (638,98KB)

Data modyfikacji: 12-10-2018 07:26
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane