Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Komunikat o stanie realizacji projektu – 19.07.2018

KOMUNIKAT O STANIE REALIZACJI PROJEKTU OZE

 

4 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zamówienia publicznego pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”. Łącznie wpłynęło ich 7, w tym na:

  • część 1: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych” - 1 oferta
  • część 2: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych” - 3 oferty
  • część 3: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę” - brak ofert
  • część 4: „Dostawa i montaż pomp ciepła” - 3 oferty

Z powodu znacznego przekroczenia w złożonych ofertach budżetu przeznaczonego na poszczególne zadania, dokonano unieważnienia przetargu na część 2 i 4, bowiem ich zaakceptowanie skutkowałoby koniecznością zwiększenia udziału własnego mieszkańców. Natomiast w przypadku części 3 (dostawa i montaż kotłów na biomasę) postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

Co dalej? Do końca lipca zostanie ogłoszony powtórny przetarg na części 2, 3 i 4 – jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić w październiku br. Nie ulega zmianie termin montażu poszczególnych instalacji – do połowy sierpnia 2019 r.

Oferta dotycząca kolektorów słonecznych poddawana jest obecnie analizie wynikającej z procedury prawa zamówień publicznych. Jeśli wynik okaże się pozytywny – zawarta zostanie umowa z wykonawcą. Kolejnym etapem będzie spotkanie z mieszkańcami/beneficjentami tej części projektu (kolektory słoneczne), podczas którego poinformowani zostaną o zasadach, kosztach, prawach i obowiązkach związanych z montażem instalacji. Wtedy też przedstawiony zostanie wzór umowy uczestnictwa w projekcie.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane