Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Rusza realizacja projektu – 07.05.2018

RUSZA REALIZACJA PROJEKTU OZE

 

7 maja został ogłoszony przetarg na realizację projektu pod nazwą Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i miasto Leżajsk. Kosztorysowa wartość projektu w odniesieniu do Leżajska to 4 275 456,74 zł. Czas realizacji - 30 września 2019 r. Zakładane efekty:

  • 132 zestawy fotowoltaiczne (od 4 do 26 paneli) o mocy jednostkowej 270 Wp,
  • 155 instalacji solarnych (od 2 do 4 paneli) o jednostkowej mocy zainstalowanej 1630 W,
  • 19 kotłów na biomasę z normą obowiązującą dla kotłów klasy 5,
  • 14 pomp ciepła typu powietrze – woda

Nieco historii

Jesienią 2016 r. – zanim doszło do podpisania umowy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, co miało miejsce 28 grudnia 2017 roku – odbyły się konsultacje z mieszkańcami Leżajska. Nikt bowiem nie znał skali potencjalnych potrzeb. 29 listopada 2016 r., po zakończeniu naboru i podliczeniu wyników, okazało się, iż zainteresowanie wyraziło 294 właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Leżajska, a wartość całego projektu nie przekroczy 5 mln zł. To za mało na samodzielny start miasta w konkursie ogłoszonym przez urząd marszałkowski – wiadomo bowiem było, iż na realizacje będą mogły liczyć inwestycje o wartości dofinansowania przekraczającej 10 mln zł. Ogłoszono dodatkowy nabór głównie pod kątem utworzenia tzw. listy rezerwowej, na wypadek ewentualnych  rezygnacji.

Wspólnie z gminą Grodzisko Dolne

Jedyną szansą na realizację OZE w Leżajsku było znalezienie partnera i połączenie dwóch wniosków w jeden, na co zezwalał regulamin konkursowy. W takich okolicznościach Leżajsk i Grodzisko Dolne złożyły wspólny projekt, w którym zapisano, że 320 instalacji zostanie zrealizowanych w mieście i 680 – w gminie. Wartość projektu oszacowano na 12,8 mln zł, w tym 10 mln zł jako dofinansowanie środkami UE.

Do konkursu zgłosiło się 69 wnioskodawców, część gmin w partnerstwie, z projektami o łącznej wartości 567 mln zł. Tymczasem pula środków przewidziana na ten cel w ramach osi czysta energia (projekty parasolowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO) wynosiła 120 mln zł.

Sukces

A jednak się udało – wspólny wniosek Leżajska i Grodziska Dolnego został wysoko oceniony i znalazł się na 21 miejscu listy rankingowej, kwalifikując się do objęcia go dofinansowaniem. Udało się także wynegocjować (z instytucją zarządzającą RPO) korzystniejszy termin zakończenia inwestycji i ustalić go na 30 września 2019 r. Ma to niebagatelne znaczenie dla inwestora – przy kilkudziesięciu tego typu inwestycjach realizowanych w jednakowym czasie kurczy się rynek: zmniejsza się liczba potencjalnych wykonawców, rosną natomiast ceny.

Co dalej

Zakładając, że skomplikowana procedura przetargowa (projekt ze względu na wartość podlega obowiązkowemu przekazaniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej) nie napotka na nieprzewidziane przeszkody i przetarg zostanie rozstrzygnięty, to w sierpniu br. powinno dojść do zawarcia umów z beneficjentami projektu – właścicielami budynków mieszkalnych. Montaż instalacji będzie prowadzony sukcesywnie: 20 proc. - w 2018 r., 80 proc. – w 2019 r. i rozłoży się w tych proporcjach na odbiorców z Leżajska i Grodziska Dolnego.

Urszula Wójciak

OZE-page-001 (1).jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane