BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Pytanie z 1.09.2018 11:02

Dlaczego na cmentarzu komunalnym remontowane są tylko dwa największe groby poległych za ojczyznę? Na dwa mniejsze nie znalazły się pieniądze ? Mało to eleganckie!

 

Realizacja zadań dotyczących grobownictwa wojennego (a mogiły pomordowanych 28 maja 1943 są grobami wojennymi w myśl ustawy o grobach wojennych) należy do zadań Państwa (nie jest zadaniem własnym gminy).

 

Ponieważ stan techniczny mogił pogarszał się od pewnego czasu, Miasto zleciło opracowanie projektowe dotyczące renowacji dwóch mogił w najgorszym stanie. Po zaakceptowaniu projektu przez Urząd Wojewódzki został złożony wniosek o środki na remont jednej mogiły w kwocie 60.000 zł. Urząd Wojewódzki przyznał środki w wysokości 40.000 zł.

 

Został złożony również wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie remontu drugiej mogiły i została przyznana kwota w wysokości 42.340 zł. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót za cenę ponad 146.000 zł. Miasto zaangażowało również  własne  środki w wysokości ponad 63.000 zł.

 

Dalsza realizacja  modernizacji pozostałych mogił jest możliwa z latach następnych, po opracowaniu niezbędnej dokumentacji, uzgodnieniu jej z Urzędem Wojewódzkim i pozyskaniu środków na ten cel.

 

L. Gdula – Kierownik Ref IM

Data publikacji: 12-09-2018 07:53
Data modyfikacji: 12-09-2018 07:55
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane