Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w Leżajsku zostanie złożony

W odpowiedzi na duże zainteresowanie mieszkańców Naszego Miasta kwestią wymiany starych nieefektywnych kotłów węglowych na ekologiczne i ekonomiczne kotły gazowe lub spalające biomasę z przyjemnością informujemy, że Burmistrz Leżajska podjął decyzję o wzięciu udziału w konkursie, w ramach którego Nasze Miasto może otrzymać na ten cel dofinansowanie w wysokości do 1 250 000 zł. W związku z tym poniżej udostępniamy zasadnicze dokumenty potwierdzające udział w projekcie.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w programie wymiany źródeł ciepła jest:

  1. zapoznanie się z udostępnionym poniżej szczegółowym regulaminem;
  2. niezwłoczne wniesienie opłaty w wysokości 90 zł (przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy) w poczet weryfikacji technicznej budynku obejmującej profesjonalny dobór rodzaju kotła do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu;
  3. złożenie zlecenia wykonania weryfikacji technicznej (załącznik nr 4) wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty (załącznik nr 3 lub inne bankowe potwierdzenie dokonania przelewy) najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2018 r.;
  4. udostępnienie swojego gospodarstwa domowego do przeprowadzenia weryfikacji technicznej;
  5. wypełnienie i podpisanie udostępnionej poniżej, zobowiązującej do udziału w projekcie deklaracji udziału stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu (jej złożenie stanowić będzie zobowiązanie do wymiany posiadanego obecnie źródła ciepła w ramach projektu). Część dotycząca kwestii wyboru kotła zostanie uzupełniona podczas wspomnianej powyżej weryfikacji technicznej. Osoby napotkające problemy z jej uzupełnieniem mogą uzyskać pomoc w Urzędzie Miejskim w Leżajsku – pok. nr 22).
  6. złożenie deklaracji udziału (załącznik nr 1) wraz z 2 egzemplarzami jednostronnie podpisanej umowy użyczenia (załącznik nr 2) najpóźniej do dnia 7 września 2018 r.

PDFkotly-regulamin-udzialu.pdf (807,68KB)
PDFKOTŁY - Zał. 1 Deklaracja udziału.pdf (765,39KB)
PDFKOTŁY - Zał. 2 umowa użyczenia.pdf (455,76KB)
PDFkotly-zal-3-dowod wplaty-polecenie-przelewu.pdf (26,63KB)
PDFkotly-zal-4-zlecenie-wykonania-weryfikacji-technicznej.pdf (453,54KB)

Data publikacji: 23-08-2018 09:31
Data modyfikacji: 27-08-2018 10:39
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane