BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA
Informuję, że w dniu 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązującego na terenie miasta Leżajska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/256/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Leżajsk na lata 2018-2021.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
8. Wolne wnioski i zapytania.


Przewodniczący Rady
Jerzy Jarosz

 

Informacja o posiedzeniach komisji stałych

Data publikacji: 05-07-2018 13:50
Data modyfikacji: 25-10-2018 07:29
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane