Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Diagnoza obszarów rewitalizacji miasta leżajsk

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem strategicznym pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-2023”, w dniu 16 maja 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w sali posiedzeń odbędą się warsztaty diagnostyczne.

Planowany program spotkania:
1.    Przedstawienie wyników przeprowadzonych, w kontekście rewitalizacji, badań ankietowych.
2.    Prezentacja zdegradowanych obszarów miasta wymagających interwencji – wstępne propozycje (na podstawie wyników badań ankietowych oraz diagnozy sytuacji miasta opracowanej dla potrzeb rewitalizacji).
3.    Konsultacje i dyskusja dotycząca wyboru obszarów rewitalizacji – analiza sfer problemowych (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych).
Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje.

Temat spotkania: Obszar rewitalizacji w Leżajsku
Powód spotkania: Trwające prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR) Leżajska
Cel spotkania: Wyznaczenie obszaru rewitalizacji w Mieście
Aspekty analizy problemów i zjawisk kryzysowych: społeczne, gospodarcze, środowiskowe oraz przestrzenno-funkcjonalnej i techniczne.
Forma spotkania: Warsztat diagnostyczny
Czas trwania spotkania: 13:00-15:45, czas rezerwowy 15:45-16:00                  
Miejsce spotkania: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
Realizator spotkania: ResPublic sp. z o.o. (Warszawa) – wykonawca GPR Leżajska
Moderatorzy spotkania: Jacek Dębczyński, Grzegorz Romańczuk

Warsztaty mają charakter spotkania otwartego, na które serdecznie zapraszamy.

PDFProjekt Diagnozy Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf (3,91MB)

Data modyfikacji: 02-01-2017 09:35
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane