BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Diagnoza obszarów rewitalizacji miasta leżajsk

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem strategicznym pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016-2023”, w dniu 16 maja 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w sali posiedzeń odbędą się warsztaty diagnostyczne.

Planowany program spotkania:
1.    Przedstawienie wyników przeprowadzonych, w kontekście rewitalizacji, badań ankietowych.
2.    Prezentacja zdegradowanych obszarów miasta wymagających interwencji – wstępne propozycje (na podstawie wyników badań ankietowych oraz diagnozy sytuacji miasta opracowanej dla potrzeb rewitalizacji).
3.    Konsultacje i dyskusja dotycząca wyboru obszarów rewitalizacji – analiza sfer problemowych (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych).
Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje.

Temat spotkania: Obszar rewitalizacji w Leżajsku
Powód spotkania: Trwające prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR) Leżajska
Cel spotkania: Wyznaczenie obszaru rewitalizacji w Mieście
Aspekty analizy problemów i zjawisk kryzysowych: społeczne, gospodarcze, środowiskowe oraz przestrzenno-funkcjonalnej i techniczne.
Forma spotkania: Warsztat diagnostyczny
Czas trwania spotkania: 13:00-15:45, czas rezerwowy 15:45-16:00                  
Miejsce spotkania: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
Realizator spotkania: ResPublic sp. z o.o. (Warszawa) – wykonawca GPR Leżajska
Moderatorzy spotkania: Jacek Dębczyński, Grzegorz Romańczuk

Warsztaty mają charakter spotkania otwartego, na które serdecznie zapraszamy.

PDFProjekt Diagnozy Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf (3,91MB)

Data modyfikacji: 02-01-2017 09:35
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane