Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Spis inwentaryzacyjny

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przewidzianego do komunalizacji

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz.191 z późn. zm.) KOMISJA INWENTARYZACYJNA  ZAWIADAMIA, że w okresie od dnia 16 stycznia 2018 r. do dnia 14 lutego 2018 r.  w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1, pokój 18 zostanie wyłożony do wglądu spis inwentaryzacyjny oraz karta inwentaryzacyjna nieruchomości położonej w Leżajsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5293/2 o pow. 0,0662 ha.

W/w działka stanowi własność Skarbu Państwa i podlega komunalizacji z mocy prawa na wniosek Gminy Miasto Leżajsk. W wymienionym wyżej okresie zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i składać wnioski do wyłożonego spisu.

                                       Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Andrzej Dąbrowski

 

Data publikacji: 16-01-2018 08:38
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane