BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Spis inwentaryzacyjny

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przewidzianego do komunalizacji

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz.191 z późn. zm.) KOMISJA INWENTARYZACYJNA  ZAWIADAMIA, że w okresie od dnia 16 stycznia 2018 r. do dnia 14 lutego 2018 r.  w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1, pokój 18 zostanie wyłożony do wglądu spis inwentaryzacyjny oraz karta inwentaryzacyjna nieruchomości położonej w Leżajsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5293/2 o pow. 0,0662 ha.

W/w działka stanowi własność Skarbu Państwa i podlega komunalizacji z mocy prawa na wniosek Gminy Miasto Leżajsk. W wymienionym wyżej okresie zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i składać wnioski do wyłożonego spisu.

                                       Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Andrzej Dąbrowski

 

Data publikacji: 16-01-2018 08:38
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane