BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

     Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Leżajska na 2018 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2018-2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Leżajsku na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Leżajsk.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2017 r.

12. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

Data publikacji: 04-12-2017 12:04
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane