BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku,

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 69/17 dla terenu położonego przy ul. Studziennej w Leżajsku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2018 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Leżajsku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Leżajsku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku.

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Leżajsk za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

14. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia do ulicy Jana Kochanowskiego działek ewidencyjnych nr 6592, nr 3736/1, nr 6754, nr 3747/3 oraz części działki nr 3748/4, wchodzących w skład nowo wydzielonej drogi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Leżajsku stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk.

16. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

17. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

 Informacja o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU - posiedzenie odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

Zaopiniowanie projektów uchwał i informacji na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. (wspólne posiedzenie).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 69/17 dla terenu położonego przy ul. Studziennej w Leżajsku.

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2017 rok.

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2018 roku.

Ad. 8.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Leżajsku.(wspólne posiedzenie).

Ad. 9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Leżajsku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.(wspólne posiedzenie).

Ad. 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Leżajsk za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. (wspólne posiedzenie).

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie włączenia do ulicy Jana Kochanowskiego działek ewidencyjnych nr 6592, nr 3736/1, nr 6754, nr 3747/3 oraz części działki nr 3748/4, wchodzących w skład nowo wydzielonej drogi.

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Leżajsku stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk.

Przewodniczący Komisji

Mariusz Zielnicki

 

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH - posiedzenie odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zaopiniowanie projektów uchwał i informacji na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. (wspólne posiedzenie).

Ad. 8.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Leżajsku.(wspólne posiedzenie).

Ad. 9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Leżajsku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.(wspólne posiedzenie).

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku.

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku.

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku.

Ad. 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Leżajsk za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. (wspólne posiedzenie).

II. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Banaś

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA -posiedzenie odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zaopiniowanie projektów uchwał i informacji na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. (wspólne posiedzenie).

Ad. 8.Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Leżajsku.(wspólne posiedzenie).

Ad. 9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Leżajsku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.(wspólne posiedzenie).

Ad. 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Leżajsk za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. (wspólne posiedzenie).

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sztaba

 

 

 

 


Data publikacji: 13-10-2017 14:09
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane