BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Wykazy nieruchomości

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 28 września 2017 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy tj. lokal nr 6 w budynku przy ul. Klasztornej 6 oraz nieruchomości gruntowe przeznaczone do oddania w dzierżawę i najem, przeznaczone do dalszej dzierżawy na czas oznaczony i do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 18
– Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami  tel. 17 24 27 333 wewn.115 lub 116.

Data publikacji: 27-09-2017 13:27
Data modyfikacji: 27-09-2017 13:31
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane