BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Korzystniejsze warunki udzielania preferencyjnych pożyczek

Wraz z początkiem 2016 r. Fundusz Pożyczkowy Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju wprowadził korzystne zmiany w zakresie wymaganego wkładu własnego oraz oprocentowania pożyczek – minimalne oprocentowanie ustalone zostało na poziomie 1% w skali roku, a inwestycja może zostać sfinansowana w 100% ze środków pochodzących z pożyczki (wkład własny nie jest wymagany).

Pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Leżajskiego Stowarzyszenia rozwoju skierowane są do przedsiębiorców należących do sektora mikro, małych i średnich firm. Pożyczkę można otrzymać na wydatki inwestycyjne związane z prowadzoną działalnością, m.in. zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń oraz środków transportu, a także adaptację i modernizację budynków. Pożyczka może finansować 100% wartości inwestycji - nie jest wymagany wkład własny na realizację inwestycji. W przypadku mikroprzedsiębiorstw pożyczki oprocentowane są od 1%, a maksymalna wysokość pożyczki wynosi 100 000 zł. Małe i średnie firmy mogą liczyć na oprocentowanie od 2% i maksymalną kwotę pożyczki w wysokości 400 000 zł. Oprocentowanie zależy od szacowanego ryzyka kredytowego na podstawie m.in. zdolności kredytowej, okresu prowadzenia działalności, proponowanego zabezpieczenia.  Fundusz nie pobiera opłat związanych z udzieleniem pożyczki. Okres spłaty wynosi do 3 lat w przypadku pożyczek do 50 000 zł lub do 5 lat w przypadku wyższej kwoty pożyczki.
Preferencyjne pożyczki udzielane są na zasadach pomocy de minimis -  z tej pomocy są wyłączone m.in. inwestycje związane z zakupem środków transportu realizowane przez firmy prowadzące działalność transportową w zakresie drogowego przewozu towarów. Oprocentowanie pożyczek bez pomocy de minimis wynosi od 2,83% do 5,83%. Pozostałe warunki ich udzielania są identyczne jak w przypadku pożyczek z pomocą de minimis.
Liczymy, że proponowane zmiany zostaną dobrze przyjęte przez przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem, a pośrednio tworzeniem miejsc pracy. Przedsiębiorców zainteresowanych ofertą Funduszu Pożyczkowego zapraszamy do kontaktów - szczególnie osobistych. Rozmowa o planach inwestycyjnych, problemach i potrzebach biznesowych firmy może być dobrą okazją do nawiązania dalszej, szerszej i obopólnie korzystnej współpracy. Nasze ponad 20 letnie doświadczenie w konsultingu i zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości w regionie stawiamy do Państwa dyspozycji. Więcej informacji o ofercie Funduszu Pożyczkowego znaleźć można na stronie internetowej: www.lsr.pl/pozyczki
 
Dane kontaktowe Stowarzyszenia:
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa 9
37-300 Leżajsk
tel. 17 242 79 08
E-mail: 
www.lsr.pl

(jb)

Data modyfikacji: 02-01-2017 09:32
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane