Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Jeśli jesteś właścicielem budynku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Jeśli jesteś właścicielem budynku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków możesz ubiegać się o dofinansowanie prac polegających na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jednakże kwota dotacji nie może być wyższa niż 100 000,00 zł lub w wysokości do 50% przy zabytku, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, jednakże kwota dotacji nie może być wyższa niż 20 000,00 zł.

Lista obiektów wpisanych do rejestru zabytków dostępna jest pod adresem: https://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3760/wiadomosc/209521/wykaz_obiektow_nieruchomych_wpisanych_do_rejestru_zabytkow

Lista obiektów wpisana do Gminnej Ewidencji miasta Leżajsk dostępna jest pod adresem: https://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3760/wiadomosc/339628/gminna_ewidencja_zabytkow

Szczegółowy opis warunków koniecznych do otrzymania dotacji znajduje się w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Miasto Leżajsk https://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3760/wiadomosc/765261/uchwala_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielania_dotacji_na_prace_k

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Architekta Miejskiego, pokój nr 21 lub pod nr telefonu 17 24 27 333 wewnętrzny 123.

Data publikacji: 08-07-2024 10:38
Data modyfikacji: 08-07-2024 10:48
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane