Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA
Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 12:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Leżajska za 2023 rok - debata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2024 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 73/23 dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Rynek, Krótka, Górna i Piekarska w Leżajsku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Leżajska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej – części ul. Rynek w Leżajsku poprzez wyłączenie jej  z użytkowania,
 15. Wnioski i zapytania bieżące.

 

Marcin Czubat

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

Data publikacji: 07-06-2024 12:36
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane