Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 20 września 2017 r. (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68/17 dla terenu położonego przy ul. 28 Maja w Leżajsku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Leżajsk ze Stowarzyszenia „Region Sanu i Trzebośnicy”.

7. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

 KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU - posiedzenie odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68/17 dla terenu położonego przy ul. 28 Maja w Leżajsku.

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Leżajsk ze Stowarzyszenia „Region Sanu i Trzebośnicy”. (wspólne posiedzenie).

 

Przewodniczący Komisji

Mariusz Zielnicki

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH - posiedzenie odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zaopiniowanie projektu uchwały na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Leżajsk ze Stowarzyszenia „Region Sanu i Trzebośnicy”. (wspólne posiedzenie).

II. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Helena Banaś

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA -posiedzenie odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zaopiniowanie projektu uchwały na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Leżajsk ze Stowarzyszenia „Region Sanu i Trzebośnicy”. (wspólne posiedzenie).

 

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sztaba

Data publikacji: 12-09-2017 08:40
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane