BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 20 września 2017 r. (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68/17 dla terenu położonego przy ul. 28 Maja w Leżajsku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Leżajsk ze Stowarzyszenia „Region Sanu i Trzebośnicy”.

7. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

 KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU - posiedzenie odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68/17 dla terenu położonego przy ul. 28 Maja w Leżajsku.

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Leżajsk ze Stowarzyszenia „Region Sanu i Trzebośnicy”. (wspólne posiedzenie).

 

Przewodniczący Komisji

Mariusz Zielnicki

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH - posiedzenie odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zaopiniowanie projektu uchwały na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Leżajsk ze Stowarzyszenia „Region Sanu i Trzebośnicy”. (wspólne posiedzenie).

II. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Helena Banaś

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA -posiedzenie odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zaopiniowanie projektu uchwały na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Leżajsk ze Stowarzyszenia „Region Sanu i Trzebośnicy”. (wspólne posiedzenie).

 

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sztaba

Data publikacji: 12-09-2017 08:40
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane