Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Burmistrz Leżajska analizował rozwiązanie problemu podtapiania budynków i zalewania piwnic przy ulicy Zmuliska.

10 maja Burmistrz Leżajska Krzysztof Trębacz spotkał się z Mieszkańcami ulicy Zmuliska celem rozwiązania problemu wieloletniego podtapiania budynków i zalewania piwnic.

W ramach dotacji planowanej do udzielenia Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Leżajsku w wysokości 150 000,00 zł samorząd miejski  wykona modernizację odcinka rowu melioracyjnego S 1.1 główny pomiędzy przepustami pod ul. Zmuliska i torami kolejowymi.

Rowem odprowadzane są wody opadowe z terenu miasta do cieku wodnego Jagoda i kolejno do rzeki San. Zadanie obejmie pogłębienie i poszerzenie rowu oraz umocnienie jego skarp płytami betonowymi oraz obniżenie dna przepustu pod torami kolejowymi celem ułatwienia spływu wód co poprawi sytuację w rejonie przepustów.

436164035_122107515338305288_2127188870143401683_n.jpeg
Data publikacji: 11-05-2024 10:15
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane