BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej – części ul. Rynek w Leżajsku poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Leżajsku.

8. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

 

 Informacja o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU - posiedzenie odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

Zapoznanie z informacją i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku (wspólne posiedzenie).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2017 rok.

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej – części ul. Rynek w Leżajsku poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Leżajsku (wspólne posiedzenie).

Przewodniczący Komisji

Mariusz Zielnicki

 

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH - posiedzenie odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zapoznanie z informacją i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku (wspólne posiedzenie).

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Leżajsku (wspólne posiedzenie).

II. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Banaś

 

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA -posiedzenie odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

Zapoznanie z informacją i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku (wspólne posiedzenie).

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej oddanych w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Leżajsku (wspólne posiedzenie).

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sztaba

 

Data publikacji: 17-08-2017 14:41
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane