BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Leżajsk na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wierzawice w Gminie Leżajski części ul. Moniuszki w Leżajsku.

7. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

 

 Informacja o terminach posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU - posiedzenie w dniu 18 lipca 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (wspólne posiedzenie).

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Leżajsk na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wierzawice w Gminie Leżajski części ul. Moniuszki w Leżajsku.

 

Przewodniczący Komisji

Mariusz Zielnicki

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH - posiedzenie w dniu 18 lipca 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

I. Zaopiniowanie projektu uchwały na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (wspólne posiedzenie).

II. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

Helena Banaś

 

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA -posiedzenie w dniu 18 lipca 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Leżajsku wg porządku obrad:

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. (wspólne posiedzenie).

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

 

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sztaba

 

 

 

Data publikacji: 13-07-2017 14:41
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane