BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku – nadzwyczajna.

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 
w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
odbędzie się LXVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku – nadzwyczajna.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Klasztoru OO. Bernardynów na realizację inwestycji pn. „Wymiana 3 okien od strony północnej bazyliki w poziomie balkonu”
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku na realizację inwestycji pn. „Konserwacja zabytkowego prospektu organowego w kościele farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i remont konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie instalacji odgromowej na budynku wikarówki – etap I”
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska
    na 2023 rok.
  6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr LV/364/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2023 – 2026.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/243/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 13 września 2021 roku  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i  sposobu jej rozliczania.
  8. Zamknięcie obrad.

Jerzy Jarosz
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku
 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 26-10-2023 13:05
Data modyfikacji: 26-10-2023 13:05
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane