BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 INFORMACJA

 

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XXIX/186/17 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku

4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

Data publikacji: 16-06-2017 14:50
Data modyfikacji: 30-05-2018 12:22
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane