Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LXV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku – nadzwyczajna

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 13 października 2023 r. (piątek) o godz. 14:00  
w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
odbędzie się LXV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku – nadzwyczajna.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/364/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2023-2026.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Klasztoru OO. Bernardynów na realizację inwestycji pn. „Wymiana 4 okien zewnętrznych w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku wpisanej do rejestru zabytków w części przyziemia”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku na realizację inwestycji pn. „Konserwacja XIX wiecznych obrazów olejnych stacji Drogi Krzyżowej w kościele farnym p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku”
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2023 r. w zakresie wydatków inwestycyjnych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2023 r. w zakresie wydatków bieżących związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowania projektu.
  8. Zamknięcie obrad.    

Jerzy Jarosz
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku
 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

                                        

Data publikacji: 10-10-2023 14:41
Data modyfikacji: 10-10-2023 14:41
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane