Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA
Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
odbędzie się LXIV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXI, LXII i LXIII sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Leżajsku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Leżajsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2021-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
 9. Stanowisko Rady w sprawie propozycji nawiązania współpracy partnerskiej z jednostkami samorządu terytorialnego  na Ukrainie.
 10. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 11. Wnioski i zapytania bieżące.

 

Mieczysław Sztaba
Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku
 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 08-09-2023 11:30
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane