BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA
Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
odbędzie się LXIV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXI, LXII i LXIII sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Leżajsku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Leżajsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2021-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
 9. Stanowisko Rady w sprawie propozycji nawiązania współpracy partnerskiej z jednostkami samorządu terytorialnego  na Ukrainie.
 10. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 11. Wnioski i zapytania bieżące.

 

Mieczysław Sztaba
Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku
 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 08-09-2023 11:30
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane