BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXV Sesja Rady Miejskiej

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów: z XXXII i XXXIII sesji.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania i zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajska na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Leżajsku do składu Komitetu Rewitalizacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Leżajska i zasad jego używania.
12. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady
Jerzy Jarosz

 

Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku

PDFinform. o posiedz. Komisji stałych _ XXXIV s..pdf (277,49KB)
 

Data publikacji: 09-06-2017 12:47
Data modyfikacji: 30-05-2018 12:22
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane