BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Dotacje dla klubów sportowych

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/77/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2011 r. znowelizowaną uchwałą nr LIII/353/22 z dnia 27 października 2022 r., wszystkie kluby sportowe działające na terenie Leżajska mają możliwość ubiegania się o dotacje na rok 2024 z wykorzystaniem na działalność sportową, pod warunkiem udziału w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek ligowych prowadzonym przez właściwy polski związek sportowy.

Wnioski o dotację należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy
  2. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania wniosków.

 

DOCWniosek o przyznanie dotacji na wsparcie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu.doc (53,50KB)

PDFWniosek o przyznanie dotacji na wsparcie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu.pdf (361,42KB)

Data publikacji: 31-08-2023 12:44
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane