Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w konkursie

Marszałek Województwa Podkarpackiego  zaprasza mieszkańców uczniów i mieszkańców województwa podkarpackiego do udziału w przygotowanym przez Województwo Podkarpackie Konkursie pn. „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023”

Celem konkursu jest:

  1. Zwrócenie uwagi uczestników oraz ich środowisk szkolnych, rodzinnych, społecznych  na przyrodniczą, kulturową, turystyczną i krajobrazową wartość okolic swojego miejsca zamieszkania oraz ich rolę w naszym życiu.
  2. Przedstawienie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych województwa podkarpackiego.
  3. Szerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu jako formy ochrony przyrody.
  4. Pobudzenie kreatywności uczestników Konkursu.

Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa podkarpackiego z terenów gmin położonych w całości lub części w granicach obszarów chronionego krajobrazu w województwie podkarpackim :

  • Roztoczańskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
  • Sieniawskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
  • Kuryłowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu
  • Zmysłowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu

włączając  gminy miejskie: Lubaczów, Leżajsk i Jarosław.

Ze szczegółowym przebiegiem granic przedmiotowych obszarów chronionego krajobrazu można się zapoznać w geoserwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Konkurs realizowany  jest w dwóch kategoriach:

- I kategoria - uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gminy, która w całości lub części położona jest w granicy wymienionych Obszarów Chronionego Krajobrazu, włączając  gminy miejskie: Lubaczów, Leżajsk i Jarosław.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje uczestnik lub opiekun niepełnoletniego uczestnika  Konkursu.

 - II kategoria - członkowie społeczności lokalnych nie będący uczniami - mieszkańcy gmin, które w całości lub części położone są w granicy wymienionych Obszarów Chronionego Krajobrazu, włączając  gminy miejskie: Lubaczów, Leżajsk i Jarosław. Zgłoszenia dokonuje pełnoletni uczestnik Konkursu.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i opracowanie mini przewodnika dla jednej, wyznaczonej przez siebie w terenie ścieżki przyrodniczo - turystycznej zlokalizowanej w całości lub   w części na terenie jednego lub kilku ww. obszarów chronionego krajobrazu.

Więcej informacji na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Data publikacji: 06-06-2023 12:57
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane