BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LIX oraz z LX sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasto Leżajsk za 2022 rok - debata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXVII/239/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze zmienionej uchwałą Nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 czerwca 2011 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Leżajsku na kadencję 2024-2027.
 13. Wnioski i zapytania bieżące.

Jerzy Jarosz
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku
 

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem: rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 02-06-2023 12:38
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane