Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasto Leżajsk za 2022 rok.

  Informuję, że na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 202 r. poz.40 z późn. zm.)  Burmistrz Leżajska przedstawił  raport o stanie Gminy Miasto Leżajsk za 2022 rok.
  Na sesji Rady Miejskiej w Leżajsku w dniu 19 czerwca 2023 r. zostanie przeprowadzona debata nad raportem, w której będą mogli zabierać głos mieszkańcy Miasta.
  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku pisemne zgłoszenie.
  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania i podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
  Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada  postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.
  Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2023 r. do godziny 15:30.

                                                         

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

PDFRaport o stanie Gminy Miasto Leżajsk za 2022 rok.pdf (21,39MB)

DOCXZgłoszenie do debaty.docx (13,24KB)

 

Data publikacji: 31-05-2023 09:37
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane