Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA
Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 8 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
odbędzie się LIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Leżajsku oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/364/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2023-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2023 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/279/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Leżajsku.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 13. Stanowisko Rady w sprawie propozycji nawiązania współpracy partnerskiej z miastem Kulików (Ukraina).
 14. Stanowisko Rady w sprawie przywrócenia metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie zużytej wody.
 15. Zapytania i wolne wnioski.

Jerzy Jarosz
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku
 

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 25-04-2023 13:37
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane