BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LIX Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA
Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 8 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku
odbędzie się LIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Leżajsku oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/364/22 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2023-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2023 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/279/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Leżajsku.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 13. Stanowisko Rady w sprawie propozycji nawiązania współpracy partnerskiej z miastem Kulików (Ukraina).
 14. Stanowisko Rady w sprawie przywrócenia metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie zużytej wody.
 15. Zapytania i wolne wnioski.

Jerzy Jarosz
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku
 

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 25-04-2023 13:37
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane