BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Czyste powietrze

czyste powetrze b5.jpeg

 

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku działa  Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych i  ma na celu wsparcie finansowe inwestycji poniesionych na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na   przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w budynkach..

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, Mieszkańcy Leżajska  mogą uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne związane z  wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, oraz pomoc w  przygotowaniu i złożeniu wniosku o  dofinansowanie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

 

czyste_powietrze_logo_v12-02-1.png

 

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze
ul. Rynek 1,
37-300 Leżajsk

 

mail:
telefon: 17 24 27 333 w. 141

 

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 

 • aktualny adres e-mailowy
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie o dochodach, wydane przez miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o  dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania),  
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w  niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl lub https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

 

Dane dotyczące miasta Leżajska według stanu na 31.12.2023 roku

 

Złożone wnioski – 322

 

Zawarte umowy – 274

 

Umowy realizowane (w trakcie) – 42 umowy na kwotę 1.209.437,54 zł

 

Zakończono – 141  inwestycji na kwotę: 2.995.157,02 zł

 

Łączna kwota zaangażowanych środków: 4.204.594,56 zł

Data publikacji: 14-10-2022 14:40
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane