Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Czyste powietrze

czyste powetrze b5.jpeg

 

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku działa  Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych i  ma na celu wsparcie finansowe inwestycji poniesionych na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na   przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w budynkach..

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, Mieszkańcy Leżajska  mogą uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne związane z  wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, oraz pomoc w  przygotowaniu i złożeniu wniosku o  dofinansowanie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

 

czyste_powietrze_logo_v12-02-1.png

 

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze
ul. Rynek 1,
37-300 Leżajsk

 

mail:
telefon: 17 24 27 333 w. 141

 

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 

 • aktualny adres e-mailowy
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie o dochodach, wydane przez miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o  dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania),  
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w  niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl lub https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

 

Dane dotyczące miasta Leżajska według stanu na 31.03.2024 roku

 

Złożone wnioski – 352

 

Zawarte umowy – 281

 

Umowy realizowane (w trakcie) – 42 umowy na kwotę 1.175.374,36 zł

 

Zakończono – 155  inwestycji na kwotę: 3.604.446,16 zł

 

Łączna kwota zaangażowanych środków: 4.779.820,52 zł

Data publikacji: 14-10-2022 14:40
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane