BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Powtórny nabór wniosków

pl-cyfrowa.png

 

Burmistrz Leżajska, zaprasza uprawnionych rodziców i pełnoletnich uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Leżajska do uczestnictwa w programie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Dofinansowanie w ramach grantu zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.

Aby wziąć udział w programie, należy spełniać łącznie poniższe kryteria:

  1. Możliwość skorzystania z dofinansowania mają dzieci od klasy „0” do ukończenia szkoły średniej.
  2. Dziecko / pełnoletni uczeń zamieszkuje na terenie Miasta Leżajska.
  3. Dziecko / pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny) osoby, która kiedyś pracowała w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy objętej PPGR.
  4. Dziecko / pełnoletni uczeń w roku 2021 i 2022 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia (zwrócił sprzęt po zakończeniu zdalnej nauki), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu wzięcia udziału w projekcie należy złożyć specjalne oświadczenie. Na każde dziecko składa się osobne oświadczenie.

 

Formularze oświadczeń dostępne są pod poniższymi linkami.

Do oświadczenia należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w danym PPGR (np. świadectwo pracy, umowa o pracę) oraz dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania przez tą osobę w miejscowości, w której istniało PPGR

2) dokumenty potwierdzające pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z których wynika pokrewieństwo w linii prostej (np. akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu)

3) kserokopia legitymacji szkolnej (jeżeli uczeń posiada) lub inny dokument, z którego będzie wynikać adres zamieszkania ucznia

4) dokumenty potwierdzające fakt nie otrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2021 i 2022), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (np. zaświadczenie ze szkoły oraz ARiMR)

Oświadczenie należy złożyć do dnia 11.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku pok. nr 23.

 

Szczegółowe informacje na temat Grantów PPGR dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, pok. nr 23, tel. 17 242 73 33 wew. 140.

 

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

 

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Do pobrania:

 

pl-cyfrowa_.png

Data publikacji: 04-10-2022 14:03
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane