Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Dotacje dla klubów sportowych

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/77/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz uchwałą zmieniającą nr XX/122/16 z dnia 20 czerwca 2016 r., wszystkie kluby sportowe działające na terenie Leżajska mają możliwość ubiegania się o dotacje na rok 2023 z wykorzystaniem na działalność sportową, pod warunkiem udziału w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez właściwy polski związek sportowy.

 

Wnioski o dotację należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wniosku należy dołączyć aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania wniosków.

 

DOCWniosek o przyznanie dotacji na wsparcie przedsiewziecia z zakresu rozwoju sportu.doc (53,50KB)

PDFWniosek o przyznanie dotacji na wsparcie przedsiewziecia z zakresu rozwoju sportu.pdf (361,17KB)

Data publikacji: 30-08-2022 11:56
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane