BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

LI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 20 lipca 2022 r. (środa) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z L sesji.
  3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia  30 sierpnia 2010 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości wraz ze zmieniającą ją uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku  Nr XX/128/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 13/21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 71/21 terenu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego położonego przy ul. Długiej i Słonecznej w Leżajsku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Leżajsk w roku szkolnym 2022/2023.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2022 r. w zakresie wydatków majątkowych
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2022 rok.
  10. Zapytania i wolne wnioski.

 

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 08-07-2022 14:19
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane