BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Pytanie z 23.06.2022 14:08

Imię i nazwisko: Piotr K.

Adres e-mail: ****************

Temat: Bezpieczeństwo

Panie burmistrzu w związku z sytuacją na Ukrainie i tym, że lotnisko na Jasionce stanowi hub przeładunkowy dla pomocy tejże Ukrainie jakie miasto podjęło działania mające na celu bezpieczeństwo mieszkańców w razie sytuacji kryzysowej ze strony agresora?

 

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Miasto Leżajsk realizuje zadania wynikające z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 153 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) oraz zarządzenie 154 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium województwa podkarpackiego.

Wprowadzenie w/w stopni alarmowych umożliwia organom administracji publicznej oraz kierownikom służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego realizację przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.

W sytuacji zagrożenia Miasto Leżajsk wykonuje także zadania określone  w Planie Zarządzania Kryzysowego, którego celem jest zapewnienie administracji publicznej możliwości optymalnego wykorzystania dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru. Plan Zarządzania Kryzysowego  szczegółowo określa struktury i zasady organizacyjne instytucji i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organów administracji publicznej Miasta Leżajska w sytuacjach kryzysowych oraz realizację zadań mających na celu złagodzenie ewentualnych skutków zdarzenia, a także przywracanie i odtwarzanie warunków bytowania po zdarzeniu. Formułuje zadania i zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków zdarzeń powodujących sytuacje kryzysowe z uwzględnieniem faz zarządzania kryzysowego tj. zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.

Ponadto Miasto Leżajsk posiada magazyn OC oraz System Wykrywania i Alarmowania, który zapewnia możliwość alarmowania ludności  o zagrożeniach oraz przekazywania zasad zachowania się w sytuacji ich wystąpienia.

 

Z poważaniem

Magdalena Borek
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego

Data publikacji: 27-06-2022 13:21
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane