BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacja Burmistrza Miasta

Burmistrz Leżajska informuje, że w dniach od 29 kwietnia 2022 r. do 25 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, pokój nr 21 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany nr 13/21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 71/21 terenu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego położonego przy ul. Długiej i Słonecznej w Leżajsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekty ww. opracowań dostępne poniżej.

Data publikacji: 28-04-2022 15:14
Data modyfikacji: 28-04-2022 15:16
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane