Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacja Burmistrza Miasta

Burmistrz Leżajska informuje, że w dniach od 29 kwietnia 2022 r. do 25 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, pokój nr 21 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany nr 13/21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 71/21 terenu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego położonego przy ul. Długiej i Słonecznej w Leżajsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekty ww. opracowań dostępne poniżej.

Data publikacji: 28-04-2022 15:14
Data modyfikacji: 28-04-2022 15:16
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane