Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 7 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Leżajska do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/213/21 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi miejskich jednostek organizacyjnych przez Urząd Miejski w Leżajsku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/277/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2022-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2022 roku.
 11. Sprawozdanie z udzielonych w 2021 roku przez Gminę Miasto Leżajsk ulg w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Leżajska do kategorii drogi gminnej oraz w sprawie ustalenia jej przebiegu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 7/14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk za rok 2021.
 17. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku za rok 2021.
 18. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Leżajsku na 2022 rok.
 19. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady na 2022 rok.
 20. Zapytania i wolne wnioski.

 

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

Data publikacji: 28-01-2022 13:18
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane