BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA
Informuję zainteresowanych mieszkańców Miasta Leżajska,
że w dniu 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12:00  w budynku Biblioteki Publicznej w Leżajsku w sali na I piętrze odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji.
3.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Leżajska.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.
8.    Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2022 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2022-2025.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Leżajska.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Leżajsku.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2022.
13.    Wnioski i zapytania bieżące.

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 03-12-2021 14:16
Data modyfikacji: 03-12-2021 14:17
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane