BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XLI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA
Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku

odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie protokołów z XXXIX i XLI sesji.
3.  Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/2020/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Leżajsku.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Sportowego Centrum Piłkarsko -Lekkoatletycznego w Leżajsku.  
6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
7.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/197/13 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Leżajsku położonego przy ulicy Sikorskiego.
8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości wraz ze zmieniającą ją uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XX/129/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/135/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości wraz ze zmieniającą ją uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku nr XX/126/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/224/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości wraz ze zmieniającą ją uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku  nr XX/127/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości wraz ze zmieniającą ją uchwałą Rady Miejskiej w Leżajsku  Nr XX/130/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic na terenie Miasta Leżajska.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Leżajska na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok.  
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/182/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2021 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Leżajsku na lata 2022 – 2027.
19. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Leżajsku „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w mieście Leżajsku”.  
20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Leżajsk za rok szkolny 2020/2021 egzaminu ośmioklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
21. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.
22. Zapytania i wolne wnioski.

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 15-10-2021 14:19
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane