BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Budżet Obywatelski - Edycja 2020


lbo.png

 

 • Rozpoczynamy głosowanie na inicjatywy społeczne zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk na rok 2020

  16-08-2019 07:56

  Rozpoczynamy głosowanie na inicjatywy społeczne zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk na rok 2020, które zostały pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone do wzięcia udziału w tegorocznym plebiscycie przez Burmistrza Leżajska. Wszystkich mieszkańców Leżajska serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu mającym na celu wyłonienie projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Lista projektów przyjętych do głosowania jest zamknięta i znajduje się tutaj:

 • Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.

  14-08-2019 08:47

  Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2020 podajemy do publicznej wiadomości końcowe wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020. Informacja zawiera wykaz wszystkich złożonych propozycji zadań, krótki opis, oznaczenie która propozycja została przyjęta do głosowania a która odrzucona z przyczyn formalnych lub merytorycznych, uzasadnienie rozstrzygnięć, oraz szacunkowy koszt realizacji.

 • Lista projektów przyjętych do głosowania w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.

  14-08-2019 08:40

  Burmistrz Leżajska wydał zarządzenie zatwierdzające listę projektów przyjętych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok przez mieszkańców Leżajska. Lista zatwierdzona przez Burmistrza jest zgodna z oceną przeprowadzoną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz opinią wydaną przez doraźną komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Leżajsku.

 • Opinia Komisji Rady Miejskiej w Leżajsku ds. Budżetu Obywatelskiego

  08-08-2019 14:03

  W dniu 7 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Leżajsku, podczas którego jej Członkowie zapoznali się z wstępną listą projektów możliwych do realizacji. Komisja przeanalizowała listę projektów dopuszczonych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego do dalszego procedowania a następnie wyraziła opinię każdego z nich. Wszystkie inicjatywy znajdujące się na liście zostały zaopiniowane przez Komisję pozytywnie.

 • Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.

  08-08-2019 13:58

  Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez Burmistrza Leżajska zweryfikował poprawne formalnie wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 pod względem merytorycznym. Z 10 weryfikowanych projektów 5 z nich otrzymało ocenę pozytywną, natomiast w przypadku pozostałych 5 z różnych przyczyn stwierdzono brak możliwości ich realizacji. Uzasadnienie stanowiska Zespołu indywidualnie do każdego projektu zawarte jest w udostępnionym poniżej dokumencie pt. „Wyniki oceny merytorycznej”. W związku z powyższym powstała wstępna lista projektów możliwych do realizacji zawierająca 5 wpisów, która została przekazana do zaopiniowania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Leżajsku.

   

 • Leżajski Budżet Obywatelski – wyniki oceny formalnej

  06-08-2019 09:16

  Powołany przez Burmistrza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał oceny wniosków złożonych przez mieszkańców Leżajska jako propozycje zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. Na 11 przyjętych zgłoszeń aż 10 uzyskało ocenę pozytywną. Następnym krokiem będzie wydanie opinii na temat wniosków przez doraźną komisję Rady Miejskiej ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajska. Do 14 sierpnia br. ustalona zostanie ostateczna lista projektów poddanych głosowaniu, która dostępna będzie na stronie internetowej miasta w zakładce „Budżet Obywatelski”.

Data publikacji: 23-12-2016 11:58
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane