Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

lbo.png

 

 • leżajski budżet obywatelski.jpeg

  Leżajski Budżet Obywatelski na rok 2020 rozstrzygnięty

  26-09-2019 13:58

  W ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku w Naszym Mieście wybudowana zostanie nawierzchnia drogi, parking, chodniki i toalety w Ogródku Jordanowskim. Spośród pięciu projektów poddanych głosowaniu tylko jeden z nich nie uzyskał poparcia wymaganej liczby mieszkańców Leżajska. Poniżej udostępniamy wyniki głosowania na projekty złożone do LBO na rok 2020.

 • leżajski budżet obywatelski.jpeg

  Rozpoczynamy głosowanie na inicjatywy społeczne zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk na rok 2020

  16-08-2019 07:56

  Rozpoczynamy głosowanie na inicjatywy społeczne zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Leżajsk na rok 2020, które zostały pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone do wzięcia udziału w tegorocznym plebiscycie przez Burmistrza Leżajska. Wszystkich mieszkańców Leżajska serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu mającym na celu wyłonienie projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Lista projektów przyjętych do głosowania jest zamknięta i znajduje się tutaj:

 • leżajski budżet obywatelski.jpeg

  Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.

  14-08-2019 08:47

  Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2020 podajemy do publicznej wiadomości końcowe wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020. Informacja zawiera wykaz wszystkich złożonych propozycji zadań, krótki opis, oznaczenie która propozycja została przyjęta do głosowania a która odrzucona z przyczyn formalnych lub merytorycznych, uzasadnienie rozstrzygnięć, oraz szacunkowy koszt realizacji.

 • leżajski budżet obywatelski.jpeg

  Lista projektów przyjętych do głosowania w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.

  14-08-2019 08:40

  Burmistrz Leżajska wydał zarządzenie zatwierdzające listę projektów przyjętych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok przez mieszkańców Leżajska. Lista zatwierdzona przez Burmistrza jest zgodna z oceną przeprowadzoną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz opinią wydaną przez doraźną komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Leżajsku.

 • leżajski budżet obywatelski.jpeg

  Opinia Komisji Rady Miejskiej w Leżajsku ds. Budżetu Obywatelskiego

  08-08-2019 14:03

  W dniu 7 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Leżajsku, podczas którego jej Członkowie zapoznali się z wstępną listą projektów możliwych do realizacji. Komisja przeanalizowała listę projektów dopuszczonych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego do dalszego procedowania a następnie wyraziła opinię każdego z nich. Wszystkie inicjatywy znajdujące się na liście zostały zaopiniowane przez Komisję pozytywnie.

 • leżajski budżet obywatelski.jpeg

  Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020r.

  08-08-2019 13:58

  Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez Burmistrza Leżajska zweryfikował poprawne formalnie wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 pod względem merytorycznym. Z 10 weryfikowanych projektów 5 z nich otrzymało ocenę pozytywną, natomiast w przypadku pozostałych 5 z różnych przyczyn stwierdzono brak możliwości ich realizacji. Uzasadnienie stanowiska Zespołu indywidualnie do każdego projektu zawarte jest w udostępnionym poniżej dokumencie pt. „Wyniki oceny merytorycznej”. W związku z powyższym powstała wstępna lista projektów możliwych do realizacji zawierająca 5 wpisów, która została przekazana do zaopiniowania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Leżajsku.

   

Data publikacji: 23-12-2016 11:58
Data modyfikacji: 13-06-2019 12:50
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane