Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Do przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości

Leżajsk wspólnie z Nową Sarzyną rozpoczął prace nad utworzeniem KLASTRA ENERGII, który obejmie swym zasięgiem obszar obu gmin. Klaster energii jest porozumieniem (cywilnoprawnym) lokalnych podmiotów, osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się wytwarzaniem (w tym OZE), konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej i ciepła, a także np. chłodu oraz paliw.

 

Celem klastra jest rozwój energetyki rozproszonej i poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w taki sposób, by była ona przyjazna dla środowiska i cechowała się efektywnością ekonomiczną. Klaster ma umożliwić wykorzystanie miejscowych zasobów i potencjału energetyki lokalnej, a mieszkańcom w ostatecznym rozrachunku obniżyć ceny kupowanej energii elektrycznej, także poprzez posiadanie własnej instalacji OZE.

 

Temu ma służyć przygotowanie Strategii Rozwoju Klastra, którą Leżajsk powierzył firmie  DOEKO Group. Dokona ona analizy obszaru miasta i jego potencjału oraz możliwości realizacji inwestycji z grupy odnawialnych źródeł energii (OZE): woda, wiatr, słońce, biogaz. Inwestycje mogą być  realizowane (z wyjątkiem pierwszego źródła) na nieruchomościach o powierzchni minimalnej 0,5 ha oraz klasach gruntów IV, V i VI lub terenach inwestycyjnych. W zakresie realizacji inwestycji OZE opartych na wodzie, działka musi posiadać bezpośredni dostęp do cieków wodnych.

 

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości z terenu Leżajska prosimy o dostarczenie wypełnionych ankiet do 31 lipca br. do sekretariatu Urzędu Miejskiego pok. Nr 10.

Data publikacji: 02-07-2021 14:44
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane