BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta za 2020 rok.

Informuję, że na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Leżajska przedstawił  raport o stanie Miasta Leżajska za rok 2020.

Na sesji Rady Miejskiej w Leżajsku w dniu 25 czerwca 2021 r. zostanie przeprowadzona debata nad raportem, w której będą mogli zabierać głos mieszkańcy Miasta.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku pisemne zgłoszenie. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania i podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada  postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.

 

            Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2021 r. do godziny 15.30.

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

 

Data publikacji: 11-06-2021 10:02
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane