BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Rusza nabór wniosków o dotację

Fundacja_logo.jpeg

                Od 1 maja 2021 r do 7 czerwca 2021 r. Fundacja Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju przyjmuje wnioski o dotacje w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

                W tegorocznej edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

                W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

 

Program adresowany jest do mających siedzibę na terenie powiatu leżajskiego oraz przeworskiego:

-              organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

-              grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego, Lokalna Grupa Działania,

-              grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

 

Maksymalna kwota dotacji - 6 000 zł.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 7 czerwca 2021 r., do godziny 23.59.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wyłącznie za pomocą GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl

 

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy do jego wcześniejszego skonsultowania drogą mailową lub w trybie spotkania on line.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTÓW: minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: 1 lipiec 2021 r. - 31 grudzień 2021 r.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE: odbędą się w trybie online. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu drogą mailową (). W zgłoszeniu należy podać Imię i nazwisko uczestnika oraz adres mailowy. Na adres ten przesłane zostaną dane oraz instrukcja umożliwiająca udział w spotkaniu. Przewidujemy organizację spotkań w kilku terminach.

 

Przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zapisami regulaminu.

Data publikacji: 18-05-2021 14:34
Data modyfikacji: 19-05-2021 13:13
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane