BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku dotyczące nowego systemu

PDFUCHWAŁA NR XXII/139/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (2,99MB)

PDFUCHWAŁA NR XXII/138/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 5 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/83/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od.pdf (376,68KB)

PDFUCHWAŁA NR XXII/137/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leżajska.pdf (429,28KB)

PDFUCHWAŁA NR XXII/136/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 5 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli.pdf (385,02KB)

Uchwała nr XIX/110/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała nr XIX/109/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

Uchwała nr XIX/108/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/82/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska. 

Uchwała nr XIV/87/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Uchwała nr XIV/84/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Leżajska,na których powstają odpady komunalne. 

Uchwała nr XIV/83/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. 

Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leżajska.

PDFUCHWAŁA NR XXII/150/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska.pdf (162,71KB)

PDFUCHWAŁA NR XXII/151/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.pdf (147,05KB)

PDFUCHWAŁA NR XXII/152/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w za.pdf (203,99KB)

PDFUCHWAŁA NR XXII/153/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (147,83KB)

PDFUCHWAŁA NR XXII/154/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (315,21KB)
 

Data publikacji: 23-12-2016 11:36
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane