BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Leżajsku za 2020 r. składana przez:
  • Komendanta Powiatowego Policji;
  • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;
  • Komendanta Straży Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia GminyMiasto Leżajsk do realizacji projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miasto Leżajsk spółki pod nazwą „Podkarpacka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa” w Boguchwale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej „Podkarpackiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej” w Boguchwale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 1.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 3.
 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Leżajsku za rok 2020.
 13. Wnioski i zapytania bieżące.

 

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 02-04-2021 09:53
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane