BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 8 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska w 2021roku.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/185/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leżajsk.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Leżajsku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Miasto Leżajsk weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa” w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej „Szansa” z siedzibą w Leżajsku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/182/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Przedstawienia zbiorczego sprawozdania z udzielonych w 2020 roku przez Miasto Leżajsk ulg w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Leżajska na lata 2019-2022”, za lata 2019-2020. 
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk za rok 2020.
 14. Sprawozdanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka w roku 2020.
 15. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2020.
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2020.
 17. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady.
 18. Wnioski i zapytania bieżące.

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                             

Data publikacji: 26-02-2021 13:14
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane