Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,
że w dniu 8 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Leżajsku odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leżajska w 2021roku.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/185/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leżajsk.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Leżajsku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2021 rok .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Miasto Leżajsk weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „Szansa” w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej „Szansa” z siedzibą w Leżajsku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/182/20 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2021 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Przedstawienia zbiorczego sprawozdania z udzielonych w 2020 roku przez Miasto Leżajsk ulg w spłacie wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Leżajska na lata 2019-2022”, za lata 2019-2020. 
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk za rok 2020.
 14. Sprawozdanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka w roku 2020.
 15. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2020.
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Leżajsk za rok 2020.
 17. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady.
 18. Wnioski i zapytania bieżące.

Jerzy Jarosz
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                             

Data publikacji: 26-02-2021 13:14
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane