Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Segregacja odpadów

W celu zrealizowania obowiązków nałożonych na gminy nowymi przepisami, wynikającymi z konieczności osiągnięcia unijnych standardów w dziedzinie ochrony środowiska, mieszkańcy obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Segregacja ta na terenie miasta Leżajska odbywa się jak do tej pory „u źródła”, czyli na każdej nieruchomości. 

Odpady należy zbierać do specjalnych, różnokolorowych worków i pojemników. Firma odbierająca odpady, 

będzie informowała Urząd czy na danej nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, co da podstawę do zweryfikowania wyliczonej przez mieszkańca opłaty. 

Zgodnie z nowo uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Leżajska należy oddzielnie zbierać: papier i makulaturę, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe (kartony po napojach), złom i metale, odpady ulegające biodegradacji (resztki jedzenia, odpady kuchenne itp.) i odpady zielone (trawa, liście), zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane lekarstwa i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Wysegregowane odpady, z wyjątkiem przeterminowanych lekarstw i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych odbierane będą bezpośrednio z posesji z określoną w regulaminie częstotliwością. Ponadto wszystkie selektywnie zebrane odpady nieodpłatnie przyjmowane są  od mieszkańców w utworzonym na terenie miasta punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

Szczegóły dotyczące zasad prowadzenia segregacji odpadów i funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki zostały dostarczone mieszkańcom wraz z harmonogramem odbioru odpadów.

PSZOK1.png

 

JPEGPobierz szczegółowy wykaz gromadzonych selektywnie surowców wtónych (budownictwo wielolokalowe).jpeg (622,04KB)
PDFPobierz szczegółowy wykaz gromadzonych selektywnie surowców wtórnych (domy jednorodzinne).pdf (411,71KB)
 

Data publikacji: 23-12-2016 11:27
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane