Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

XXIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna

Informuję zainteresowanych mieszkańców Miasta Leżajska,

że w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się
XXIX sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad.
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Leżajsk za rok szkolny 2019/2020 w tym o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leżajsk.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/114/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/115/20 Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej ”Szansa”.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalety publicznej usytuowanej w Leżajsku na terenie Ogródka Jordanowskiego
  10. Zamknięcie obrad.

 

Jerzy Jarosz

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Data publikacji: 16-11-2020 13:10
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane