Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Burmistrz Leżajska informuje, że w dniu 15 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku odbył się pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności garażu nr 2 położonego w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 60-62 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty.

Nabywcą ww. nieruchomości, ustalonym w wyniku przetargu, został Ireneusz Lubaczewski, który zaoferował kwotę 41.000 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy).

Data publikacji: 21-10-2020 14:21
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane