BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Profilaktyka

Punkt Konsultacyjno Informacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień

      Uprzejmie informuję, że w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień mieszczącym się

w budynku przy ul. Rynek 1 w Leżajsku  (pod wieżą)  prowadzone będą w roku 2018 następujące dyżury:

- w każdy pierwszy  poniedziałek miesiąca w godzinach

1700 – 1900 przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta uzależnień, psycholog),

-  w każdy trzeci poniedziałek przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta uzależnień, prawnik),

- w pozostałe poniedziałki miesiąca w godzinach 1700 – 1900 przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz innych specjalistów.

         Osoby dyżurujące udzielać  będą (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych dot. problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.

         W Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym czynny jest tzw. ,,telefon interwencyjny”   17- 242-62-55  przez który będzie można uzyskać w/w informacje i porady w dniach pełnienia dyżurów.

         Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień.

                                                                                                                                           Burmistrz Leżajska

 

Harmonogram dyżurów I półrocze 2019 r.

 


 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku powołana została Zarządzeniem Nr 206/2016 Burmistrza Leżajska z dnia  16 listopada  2016 r.

Do zadań Komisji należy:

 1. inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień
  i przemocy,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
 3. wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek i motywowanie ich do leczenia,
 4. kierowanie osób na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 5. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 6. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 7. wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej,
 8. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Adres, siedziba:

ul. Rynek 1

37-300 Leżajsk

tel. 17- 242-62-55,  17-242-73-33     wew. 127

 

 

Przyjęcia  interesantów

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień (pod wieżą) ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk

Bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk   
pon.- pt. w godz.  od 7.30  do 15.30 pokój 7 (na parterze).        

MKRPA  prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie miasta Leżajska. W siedzibie Komisji (na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl) można pobrać DOCXdruk wniosku.docx, a następnie wypełniony przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

 

 

PDFPlacówki Pomocy Ofiarom Przestępstw Powiatu Leżajskiego.pdf

PDFJak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia.pdf

DOCXWniosek o zastosowanie leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego doc..docx

dps.png 

PDFMiejski Program Profilaktyki na 2018.pdf

Miejski Program Profilaktyki na 2019 rok

 

Data publikacji: 10-01-2017 13:49
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane