Facebook Miasta Leżajsk
Facebook Miasta Leżajsk
BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekty unijne
Projekty unijne
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Profilaktyka

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku powołana została Zarządzeniem Nr 117/2024 Burmistrza Leżajska z dnia  1 lipca 2024 r. 

Do zadań Komisji należy:

  1. inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień i przemocy,
  2. przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
  3. wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek i motywowanie ich do leczenia,
  4. kierowanie osób na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  5. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  6. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
  7. wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej,
  8. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Przyjęcia  interesantów

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień (Biblioteka Miejska)
ul. Jarosławska 1, 37-300 Leżajsk.

            W roku 2024, w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień mieszczącym się w Bibliotece Publicznej przy ul. Jarosławska 1 w Leżajsku  prowadzone są następujące dyżury:

- w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca

w godzinach 1600 – 1800 przez specjalistów (psychoterapeuta uzależnień, psycholog),

- w pozostałe poniedziałki miesiąca

w godzinach 1600 – 1800 przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych specjalistów.

            Osoby dyżurujące udzielają (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych dot. problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.

            W czasie dyżurów czynny jest również  ,,telefon interwencyjny”   17- 242-62-55,  przez który  można uzyskać informacji i porad.

                                                                                  

Bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk   
pon.- pt. w godz.  od 7.30  do 15.30 pokój 28 (2 piętro).        

 

MKRPA  prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie miasta Leżajska. W siedzibie Komisji (na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl) można pobrać druk wniosku.docx (12,64KB), a następnie wypełniony przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

 

PDFMiejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Leżajsku na lata 2023-2025.pdf (5,01MB)

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania "Uzależnienia" - 800 199 990

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia to jest nadal miejsce, gdzie osoby z problemami związanymi z uzależnieniem i ich bliscy mogą otrzymać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami, uzyskać informacje na temat leczenia, terapii i innych form pomocy. Telefon Zaufania jest dostępny dla osób z całej Polski i działa codziennie w godzinach 16.00-21.00. Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

 

Data publikacji: 10-01-2017 13:49
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane