BIP Leżajsk
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty unijne
Projekty unijne
ePUAP
ePUAP
Godło Polski
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Dla słabowidzących
Wersja dla słabowidzących

Profilaktyka

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku powołana została Zarządzeniem Nr 6/2023 Burmistrza Leżajska z dnia  9 stycznia 2023 r.

Do zadań Komisji należy:

  1. inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień i przemocy,
  2. przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
  3. wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek i motywowanie ich do leczenia,
  4. kierowanie osób na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  5. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  6. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
  7. wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej,
  8. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Przyjęcia  interesantów

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień (Biblioteka Miejska)
ul. Jarosławska 1, 37-300 Leżajsk.

            W roku 2023, w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Profilaktyki Uzależnień mieszczącym się w Bibliotece Publicznej przy ul. Jarosławska 1 w Leżajsku  prowadzone są następujące dyżury:

- w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca

w godzinach 1600 – 1800 przez specjalistów (psychoterapeuta uzależnień, psycholog),

- w pozostałe poniedziałki miesiąca

w godzinach 1600 – 1800 przez członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych specjalistów.

            Osoby dyżurujące udzielają (bezpłatnie) porad psychospołecznych i prawnych dot. problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii.

            W czasie dyżurów czynny jest również  ,,telefon interwencyjny”   17- 242-62-55,  przez który  można uzyskać informacji i porad.

                                                                                  

Bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk   
pon.- pt. w godz.  od 7.30  do 15.30 pokój 28 (2 piętro).        

 

MKRPA  prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie miasta Leżajska. W siedzibie Komisji (na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl) można pobrać druk wniosku.docx (12,64KB), a następnie wypełniony przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

 

PDFMiejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Leżajsku na lata 2023-2025.pdf (5,01MB)

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania "Uzależnienia" - 800 199 990

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia to jest nadal miejsce, gdzie osoby z problemami związanymi z uzależnieniem i ich bliscy mogą otrzymać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami, uzyskać informacje na temat leczenia, terapii i innych form pomocy. Telefon Zaufania jest dostępny dla osób z całej Polski i działa codziennie w godzinach 16.00-21.00. Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

 

Data publikacji: 10-01-2017 13:49
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (polityka prywatności). Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl
Polecane